Svenska

Evalumon Consulting

erbjuder konsultation, rådgivning, praktiska organisationstjänster, analys, förslag, planerar vägen till målet för din organisation. Tillsammans med alla parter.

Exempel på vad vi kan göra tillsammans:

Styrelseuppdrag
Projektplanering

Strategiprocesser och workshops
Projektmonitorering och hantering
Applied research och evaluering
Kommunikationsplanering, coaching och konsultuppdrag
Public relations
Krishantering

Projektplanering

Att planera ett projekt effektivt, som definierar vart vi vill nå och ställa upp mätbara mål är inte alltid lätt, men viktigt för att projektet ska bli hanterbart och lyckat. Vi startar med en nulägesanalys, behovsanalys, målformulering och tillsammans hittar vi vägen att nå målen. Tillsammans skapar vi också projekthanteringsverktyg och rutiner, monitoreringsplan och evaluerar slutresultatet. Med klara mål kan projektresultatet bäst utvärderas.

Strategi och applied research

Formulera din organisations strategi, vision och mission. Låter enkelt, men ska en strategi ha genomslagskraft och fungera, bör den omfatta en delaktighetsprocess där alla berörda parter får uppleva ägarskap i slutprodukten. Vi kan också genomföra förstudier, webenkäter och andra förundersökningar för olika projekt, som stöd för beslutsprocesser. Vi kan också analysera organisationen och hitta nycklar för framtiden och lösa problem som hindrar dig att hitta vägen fram.

Kommunikation

När vi uppnår fina resultat ska vi låta omvärlden veta om det. Tillsammans kan vi formulera professionella texter, artiklar och reportage, eller varför inte ett nyhetsbrev. Websidor, bloggar, facebook och andra mediakanaler är viktiga idag för att din målgrupp ska nås av ditt budskap. Tillsammans kan vi definiera din målgrupp, ditt budskap och hur vi bäst når målgruppen på ett kostnadseffektivt sätt. Vi använder oss av all typ av media och där det behövs, kallar in proffs på alla områden inom kommunikation genom våra nätverk. Din kampanj, din presskonferens, din mediakontakt gör vi bättre än aldrig förr.

Kriser uppstår tyvärr. Bäst klarar man sig genom en kris om man förberett sig väl på förhand. Tillsammans planerar vi organisationens kriskommunikation och om krisen redan är ett faktum, tar vi oss ur den tillsammans på ett effektivt och bästa möjliga sätt.

Evalumon Consulting

erbjuder konsultation, rådgivning, praktiska organisationstjänster, analys, förslag, planerar vägen till målet för din organisation. Tillsammans med alla parter.

522414_10151123815835687_1726046487_n

Niklas Andersson
Master of Natural Resources, ingenjör, officer
Professionell projektledare, kommunikatör och tidigare specialmedarbetare i Finlands regering 2011-2014
CV och exempel på projekt, arbetsgrupper och förtroendeuppdrag:
Curriculum Vitae
LinkedIn profil och CV

Lämna ett meddelande eller kontakta mig via LinkedIn.