Metodistkyrkan i Åbo: Evalumon ger mervärde för församlingsförvaltningen

Stefan Forsbäck_40proc

Stefan Forsbäck, pastor i Metodistkyrkan i Åbo, berättar om samarbetet med Evalumon Consulting.

För föreningar och församlingar kan ofta förvaltningsfrågor bli knepiga att lösa, då man oftast är inriktad på den egentliga verksamheten eller församlingslivet. Ibland kan det vara en bra lösning att köpa in tjänster som stöder församlingens ledning, styrelse eller arbetsgrupper.

– Många delar av förvaltnings- och ekonomiarbetet i dagens läge kräver expertis och kunnande på hög nivå. Dessutom läggs dessa uppgifter ofta ovanpå ett redan krävande och mångfacetterat jobb. Att sköta sådant är mycket tids- och resurskrävande om man inte har utbildning för de områdena eller måste söka svaren och utreda allt på egen hand, säger Stefan Forsbäck, ledande pastor i Metodistkyrkan i Åbo.

Under sommaren som gått har Evalumon och Metodistkyrkan i Åbo utvecklat ett samarbete som stöder församlingens förvaltningslösningar.

– Vi har jobbat tillsammans med tjänster som berör hyreslägenheter, bokföringstjänster och ekonomisk förvaltning, berättar Niklas Andersson, som också representerar församlingen i den bolagsstyrelse, där församlingen äger lägenheter.

–  I bolaget planeras som bäst en omfattande renovering och sanering, så i ett sådant här fall är det bra att en person kan avsätta tid för att sätta sig in i planerings- och beslutsprocessen och vid behov bereda ärenden för församlingens beslutsfattande. Det pågår också en stadsplaneringsprocess i Åbo som påverkar församlingens fastighetsegendom. Så en viss intressebevakning handlar det också om.

Evalumon Consulting stöder församlingens förvaltningsutskott och övriga beslutsfattande med beredning, behövlig bakgrundsanalys och mötesadministration.

–  Samarbetet med Niklas på Evalumon frigör tid och resurser för mig som pastor att leda församlingens verksamhet och förenklar beslutsfattandet i församlingen. För oss har det varit en bra lösning som vi gärna bygger vidare på och kan rekommendera för andra församlingar, säger Stefan.

Vill du höra mer om tjänster för församlingar och föreningar? Ta kontakt med niklas.andersson (at) evalumon.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s